In september 2023 is aannemingsbedrijf W. Stienstra & Zn. B.V. van start gegaan met het project Herinrichting Openbare Ruimte Uithuizen Noord in opdracht van de gemeente Het Hogeland. Dit project duurt tot circa mei 2026 en bestaat uit het bouwrijp- en woonrijp maken van 5 verschillende straten, de Hunsingoweg, de Fivelingoweg, de Oostergoweg, de Westergoweg en de Ommelanderweg.

Vanuit de woningstichting Goud Wonen worden in dit gebied 71 woningen gesloopt en 65 woningen teruggebouwd. Aannemingsbedrijf W. Stienstra & Zn. B.V. is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe riolering, wegverharding en het groen. Bij dit project is het belangrijk om de werkzaamheden goed af te stemmen met alle verschillende aannemers in ditzelfde gebied (een sloopbedrijf, een woningbouwbedrijf en een nutsbedrijf). Dit vergt flexibiliteit en een oplossingsgerichte aanpak. Ook de bewoners in het gebied zijn van groot belang en de werkzaamheden worden zo afgestemd dat er zo weinig mogelijk overlast wordt veroorzaakt.

Zo zorgen we er in samenwerking met vele verschillende partijen voor dat Uithuizen Noord weer een stukje mooier gemaakt wordt.

Opdrachtgever: Gemeente het Hogeland
Uitvoeringsperiode: September 2023 – Heden