In september 2020 is ons het project “Herinrichting Martenshoek” gegund. Het werk is in opdracht van de Gemeente Midden-Groningen. Het project omvat onder andere opruimwerkzaamheden, grondwerkzaamheden, rioleringswerk, straatwerkzaamheden en groenwerkzaamheden. Het doel van het project is om de verkeersveiligheid van de kruising te verhogen. Ook is het doel om het gebied beter te benutten wat betreft parkeergelegenheid en groen. 

De herinrichting van Martenshoek is een uitdaging vanwege verschillende redenen. Allereerst vindt het project plaats gedurende de COVID-19 situatie. Hiervoor zijn diverse maatregelen getroffen, zodat iedereen veilig kan doorwerken. Verder is het onderdeel “omgeving” erg belangrijk voor dit project. Martenshoek kent vele winkels en faciliteiten. Ons doel is om de bewoners en ondernemers zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van onze werkzaamheden. Dit doen we door middel van bewonersbrieven, een inventarisatie aan het begin van de werkzaamheden en het bieden van een luisterend oor bij vragen of opmerkingen. Tot slot is het een uitdaging om op een kleine ruimte met veel verkeer en rumoer de werkzaamheden veilig en efficiënt uit te voeren.

Gedurende het werk waren er leverantieproblemen, waardoor de uitvoering vertraging op heeft gelopen. Ook werd het plan iets gewijzigd. Door onze flexibele instelling was dit verder geen probleem en is het werk naar volle tevredenheid van alle partijen begin mei 2021 opgeleverd.

Opdrachtgever: Gemeente Midden-Groningen
Van: Oktober 2020 tot Mei 2021

martenshoek-3
martenshoek-4
martenshoek-5
martenshoek-6