In Juni 2021 is ons het project “Herinrichting Lagestraat & Schipsloot” te Loppersum gegund. Hier zijn wij rond september 2021 van start gegaan. Het werk bestaat hoofdzakelijk uit opruimwerkzaamheden, grondwerk, rioleringswerk, straatwerk, aanleg van groen en het aanbrengen van nieuwe walbeschoeiing.

Het werk is met name uitdagend, omdat de straten zeer smal zijn met bomen die goed beschermd dienen te worden. Dit geeft weinig bewegingsruimte om te manoeuvreren. Verder vinden de werkzaamheden plaats in een gebied waar veel bevingsschade is. Het is dus belangrijk voor ons als opdrachtnemer om goed rekening te houden met de trillingen die voortkomen uit ons werkende materieel en om rekening te houden met de bewoners en ondernemers in de buurt.

Opdrachtgever: Gemeente Eemsdelta
Uitvoeringsperiode: September 2021 – Heden