Projecten

 

Onze projecten variëren van herinrichtingsprojecten tot aanleg industriegebieden, wegenbouw, riolering en waterwerken. Klik op één van de projecten om meer te lezen of neem contact met ons op voor meer informatie. 

Herinrichting Openbare Ruimte Uithuizen Noord

Herinrichting Openbare Ruimte Uithuizen Noord

In september 2023 is aannemingsbedrijf W. Stienstra & Zn. B.V. van start gegaan met het project Herinrichting Openbare Ruimte Uithuizen Noord in opdracht van de gemeente Het Hogeland. Dit project duurt tot circa mei 2026 en bestaat uit het bouwrijp- en woonrijp...

read more
29 Woningen Uithuizen

29 Woningen Uithuizen

Aan de Wilgenbos te Uithuizen worden door Bouwgroep Dijkstra Draisma 29 nieuwe woningen gebouwd. Als onderaannemer heeft aannemingsbedrijf W. Stienstra & Zn. B.V. voor hen de bouwputten uitgegraven en een zandpakket geleverd voor de fundering. Ook het aanleggen...

read more
10 Woningen Appingedam

10 Woningen Appingedam

In opdracht van hoofdaannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma hebben wij in Appingedam ondersteuning geboden bij het bouwen van 10 woningen. De woningen staan aan de Regentesselaan en Koninginnelaan. Tot de werkzaamheden behoren het ontgraven van de bouwputten, leveren en...

read more
10 Woningen Uithuizen

10 Woningen Uithuizen

In Uithuizen zijn we als onderaannemer voor Bouwgroep Dijkstra Draisma actief bij het realiseren van 10 woningen. Dezen komen bij de Maarweg en de Sint Annastraat. Voor dit project ontgraven we allereerst de bouwput. Vervolgens leveren we een zandpakket ter fundering...

read more
Wij en Wadvogels Schiermonnikoog

Wij en Wadvogels Schiermonnikoog

Het grootschalige project Wij en Wadvogels heeft als doel meer ruimte in te richten voor broedvogels. Verschillende natuur- en landschapsorganisaties vertalen dit in concrete projecten, waarvan het project Wij- en Wadvogels Westerplas Schiermonnikoog één is. In...

read more
Beleefpad Bastion Dokkum

Beleefpad Bastion Dokkum

In augustus 2022 zijn wij van start gegaan met het project "Beleefpad Bastion Dokkum". Het pad loopt van woonwijk it Fûgellân richting het nieuw gerealiseerde Bastion aan de Súd Ie route. Dit doen wij in opdracht van de gemeente Noardeast Fryslân en de wijkraad. De...

read more
Herinrichting Lagestraat & Schipsloot Loppersum

Herinrichting Lagestraat & Schipsloot Loppersum

In Juni 2021 is ons het project "Herinrichting Lagestraat & Schipsloot" te Loppersum gegund. Hier zijn wij rond september 2021 van start gegaan. Het werk bestaat hoofdzakelijk uit opruimwerkzaamheden, grondwerk, rioleringswerk, straatwerk, aanleg van groen en het...

read more
Onderhoud Kwelderareaal

Onderhoud Kwelderareaal

Één van onze prachtprojecten is het meerjarig in stand houden, monitoren en upgraden van het kwelderareaal in het Waddengebied. Dit doen wij in opdracht van Rijkswaterstaat. Buiten de zeedijken in het Waddenzeegebied staan rijzendammen die vroeger voor landaanwinning...

read more
Onderhoud Groninger Poldermolens

Onderhoud Groninger Poldermolens

Stichting de Groninger Poldermolens (SDGP) beheert 18 monumentale molens verspreid over Groningen. Hun doel is om de molens zo goed mogelijk te beheren, zodat ze onderdeel blijven van het landschap en de geschiedenis. Wij mogen deze bijzondere stichting ondersteunen...

read more
Netamterrein Leek

Netamterrein Leek

In het voorjaar van het jaar 2021 zijn wij van start gegaan in Leek. Aan het industriepark lag hier voorheen het bedrijf genaamd Netam. Dit was een afkorting van Nederlandsche Tank- Apparaten- en Machinefabriek. Het bedrijf maakte vooral naam met het maken van...

read more

Overige projecten:

 • Herinrichting ’t Zandt Fase 3
  Opdrachtgever: gemeente Loppersum
 • Inrichten spoorzone Stedum
  Opdrachtgever: gemeente Loppersum
 • Meerstad, Meeroevers Vlek 7, Bouw- en woonrijp maken
  Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
 • Meerstad, Meeroevers Vlek 15, Bouw- en woonrijp maken
  Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
 • Versterking scholen Loppersum; Herinrichten schoolpleinen Westeremden en Zeerijp
  Opdrachtgever: gemeente Loppersum
 • Inrichten schoolzone Anjum
  Opdrachtgever: gemeente Noardeast Fryslân

Aannemingsbedrijf W. Stienstra & Zn. BV

Roptawei 32
9123 JB Metslawier

Telefoon: 0519 24 13 64

E-mail: info@stienstrametslawier.nl
Internet: www.stienstrametslawier.nl