Projecten

 

Onze projecten variëren van herinrichtingsprojecten tot aanleg industriegebieden, wegenbouw, riolering en waterwerken. Klik op één van de projecten om meer te lezen of neem contact met ons op voor meer informatie. 

Onderhoud Kwelderareaal

Onderhoud Kwelderareaal

Één van onze prachtprojecten is het meerjarig in stand houden, monitoren en upgraden van het kwelderareaal in het Waddengebied. Dit doen wij in opdracht van Rijkswaterstaat. Buiten de zeedijken in het Waddenzeegebied staan rijzendammen die vroeger voor landaanwinning...

read more
Herinrichting Martenshoek

Herinrichting Martenshoek

In september 2020 is ons het project "Herinrichting Martenshoek" gegund. Het werk is in opdracht van de Gemeente Midden-Groningen. Het project omvat onder andere opruimwerkzaamheden, grondwerkzaamheden, rioleringswerk, straatwerkzaamheden en groenwerkzaamheden. Het...

read more

Overige projecten:

 • Herinrichting ’t Zandt Fase 3
  Opdrachtgever: gemeente Loppersum
 • Meerjarig in stand houden van, monitoren van en upgraden van het Kwelderareaal
  in het Waddengebied
  Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Noord-Nederland
 • Inrichten spoorzone Stedum
  Opdrachtgever: gemeente Loppersum
 • Meerstad, Meeroevers Vlek 7, Bouw- en woonrijp maken
  Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
 • Meerstad, Meeroevers Vlek 15, Bouw- en woonrijp maken
  Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
 • Versterking scholen Loppersum; Herinrichten schoolpleinen Westeremden en Zeerijp
  Opdrachtgever: gemeente Loppersum
 • Onderhoud Poldermolens; beschoeiing, grondwerk en bestrating
  Opdrachtgever: Stichting de Groninger Poldermolens
 • Inrichten schoolzone Anjum
  Opdrachtgever: gemeente Noardeast Fryslân

Aannemingsbedrijf W. Stienstra & Zn. BV

Roptawei 32
9123 JB Metslawier

Telefoon: 0519 24 13 64

E-mail: info@stienstrametslawier.nl
Internet: www.stienstrametslawier.nl