Herinrichting ’t Zandt fase 2

Projecten

 • Herinrichting ’t Zandt Fase 3
  Opdrachtgever: gemeente Loppersum
 • Meerjarig in stand houden van, monitoren van en upgraden van het Kwelderareaal
  in het Waddengebied
  Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Noord-Nederland
 • Inrichten spoorzone Stedum
  Opdrachtgever: gemeente Loppersum
 • Meerstad, Meeroevers Vlek 7, Bouw- en woonrijp maken
  Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
 • Meerstad, Meeroevers Vlek 15, Bouw- en woonrijp maken
  Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
 • Versterking scholen Loppersum; Herinrichten schoolpleinen Westeremden en Zeerijp
  Opdrachtgever: gemeente Loppersum
 • Onderhoud Poldermolens; beschoeiing, grondwerk en bestrating
  Opdrachtgever: Stichting de Groninger Poldermolens
 • Inrichten schoolzone Anjum
  Opdrachtgever: gemeente Noardeast Fryslân

Aannemingsbedrijf W. Stienstra & Zn. BV

Roptawei 32
9123 JB Metslawier

Telefoon: 0519 24 13 64

E-mail: info@stienstrametslawier.nl
Internet: www.stienstrametslawier.nl