CO2 Prestatieladder

Aannemingsbedrijf Stienstra vindt het belangrijk ons steentje bij te dragen aan de doelstelling om de CO2 uitstoot te reduceren.

Voor  het certificaat zullen wij periodiek documenten publiceren op onze website.

Voor meer informatie over het certificaat verwijzen wij u naar de site van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, www.skao.nl.

CO2 prestatieladder

CO2-footprint

CO2 initiatieven

Communicatieplan

Energie Audit Verslag

Project met Gunningsvoordeel

 

Aannemingsbedrijf W. Stienstra & Zn. BV

Roptawei 32
9123 JB Metslawier

Telefoon: 0519 24 13 64

E-mail: info@stienstrametslawier.nl
Internet: www.stienstrametslawier.nl